Zespół do Badań nad Akwizycją Języka Polskiego

Zespół do Badań nad Akwizycją Języka Polskiego działa na Wydziale Humanistycznym UMK od 2019. Skupia grono językoznawców, literaturoznawców, logopedów i glottodydaktyków  zainteresowanych promowaniem wiedzy o języku polskim, edukacją polonistyczną oraz badaniem procesu nabywania polszczyzny w środowisku obcojęzycznym. 

 

 

Zespół do Badań nad Akwizycją Języka Polskiego